Przejdź do treści

Zakażą Chat GPT 5, bo to będzie AGI (Artificial General Intelligence)

GPT5 może mieć 100 razy więcej parametrów niż GPT-3, Oznacza to, że może mieć około 17,5 biliona parametrów, co czyni go jedną z największych sieci neuronowych, jakie kiedykolwiek stworzono. Nowa wersja czatu GPT o numerze 5 ma być udostępniona w grudniu 2023 roku.

Chat GPT 5 VS GPT 3

  1. Większa dokładność: GPT-5 prawdopodobnie będzie jeszcze bardziej dokładny niż GPT-3 w generowaniu odpowiedzi na zapytania. Można się spodziewać, że będzie to możliwe dzięki ulepszeniom algorytmów uczenia maszynowego oraz bardziej precyzyjnemu przetwarzaniu języka naturalnego.

  2. Lepsze zrozumienie kontekstu: GPT-5 może być również w stanie lepiej zrozumieć kontekst, w którym zadawane są pytania, co pozwoli na bardziej precyzyjne odpowiedzi. Może to osiągnąć dzięki integracji bardziej zaawansowanych algorytmów, takich jak sieci neuronowe.

  3. Większa elastyczność: Możliwe jest, że GPT-5 będzie bardziej elastyczny niż GPT-3, co oznacza, że ​​będzie w stanie przetwarzać szerszy zakres danych wejściowych i generować bardziej złożone odpowiedzi.

  4. Więcej zastosowań: GPT-5 może być używany w jeszcze większej liczbie zastosowań niż GPT-3, w tym w asystentach wirtualnych, tłumaczeniach, analizie nastroju w mediach społecznościowych i innych systemach.

Co to jest Chat GPT?

 

To będzie AGI (Artificial General Intelligence)

GPT5 może być w stanie pracować z dłuższym kontekstem i może osiągnąć sztuczną inteligencję ogólną o nazwie AGI, czyli poziom inteligencji, na którym system może wykonać każde zadanie, które wcześniej wykonywał człowiek. Niektórzy eksperci uważają, że nowa wersja może przejść test Turinga, który bada, czy maszyna może zachowywać się jak człowiek podczas rozmowy.

Określenie „AGI” odnosi się do systemu AI, który może uczyć się i rozumować w różnych domenach i kontekstach, tak jak człowiek. Istnieje, co najmniej, jedna potencjalna przeszkoda, która może wpłynąć na wdrożenie GPT-5. Bowiem organy regulacyjne w Europie zaczynają badać praktyki OpenAI. Jeden kraj już zbanował ChatGPT, a inni domagają się, aby płacił on za dostęp do wiadomości, a te przecież są są dla niego źródłem wiedzy. Nie mówiąc już o tym, że niektórzy, po prostu boją się negatywnych konsekwencji wprowadzania ulepszeń AI w tak szybkim tempie.

Jaka jest różnica między AGI a AI ?

AGI jest często uważane za Świętego Graala badań nad sztuczną inteligencją, ponieważ umożliwia interakcję z ludźmi w naturalny i znaczący sposób, a także pozwala na rozwiązywanie złożonych problemów wymagających kreatywności i zdrowego rozsądku. Jedną z kluczowych cech AGI jest zdolność rozumowania i podejmowania decyzji w przypadku braku wyraźnych instrukcji lub wskazówek.

Innym ważnym aspektem znaczenia AGI jest zdolność maszyn do uczenia się na podstawie doświadczenia i poprawy wydajności poprzez próby i błędy oraz informacje zwrotne od użytkowników.
Jednak AGI jest również kontrowersyjne, ponieważ nie ma jasnej definicji ani miary tego, co składa się na inteligencję na poziomie ludzkim ani jak ją przetestować.

Skąd więc wiemy, czy coś jest AGI, czy nie?

Jednym z najbardziej znanych testów AGI jest wspomniany test Turinga, zaproponowany przez Alana Turinga w 1950 roku. W teście tym bierze udział sędzia, który wchodzi w interakcję z systemem sztucznej inteligencji za pośrednictwem wiadomości tekstowych i próbuje ustalić. Jeśli system sztucznej inteligencji może oszukać sędziego, aby pomyślał, że to człowiek, przechodzi test Turinga i nazywamy go AGI, a nie AI.

Warto nadmienić, że jak dotąd żaden system sztucznej inteligencji nie wykazał w przekonujący sposób, że jest AGI, chociaż niektóre wykazały imponujące wyczyny w określonych tematach. Na przykład GPT-4 może generować spójne i różnorodne teksty na rozmaite tematy, a także odpowiadać na pytania i wykonywać proste obliczenia na podstawie danych tekstowych lub wizualnych. Jednak GPT-4 nadal przegrywa przy bardziej złożonych pytaniach i popełnia błędy lub generuje bezsensowne wyniki w obliczu nieznanych lub złożonych scenariuszy.

Boją się GPT5

Elon Musk podpisał list otwarty z petycją o wstrzymanie rozwoju bardziej zaawansowanych modeli generatywnej sztucznej inteligencji. Z kolei Paul Graham w niedawnym tweecie napisał:

„Tak więc stworzenie maszyny o inteligencji przewyższającej ludzi mogłoby stanowić jedną z największych innowacji w historii ludzkości i jednocześnie nasz własny upadek.”

Nie wiadomo dokładnie, jak dokładnie będzie wyglądał model GPT-5, ale można się spodziewać, że będzie to kolejny krok naprzód w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego. Podobnie jak jego poprzednicy, GPT-5 będzie prawdopodobnie oparty na uczeniu maszynowym, a jego algorytmy będą się opierać na dużych zbiorach danych, aby nauczyć się języka naturalnego i sposobów, w jakie ludzie go używają.