Wiadomości, aktualności 2021 > Rejestracja dronów, nowe przepisy – co, gdzie i jak zarejestrować?

Rejestracja dronów, nowe przepisy – co, gdzie i jak zarejestrować?

Nowe przepisy europejskie, które w Polsce mają wejść w życie z końcem 2020 roku, wymuszają obowiązek rejestracji dronów, a konkretniej operatora bezzałogowego statku.

Rejestracja użytkowników dronów

Na szczęście nie będzie obowiązku rejestracji każdego drona, ale będzie obowiązek rejestracji operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego (BSP) wykonującego operacje w kategorii: otwartej i szczególnej. Rejestracji będzie można dokonać na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Operatorzy dronów umieszczą swój numer rejestracyjny na każdym swoim dronie.

Istotne jest to, że tylko osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacji po 31 grudnia 2020 r. będą mogły dokonać aktualizacji uprawnień. W przypadku nieważnego świadectwa należy uzyskać uprawnienia zgodnie z nowymi zasadami stosowanymi od 31 grudnia 2020 r.

Państwa UE stworzą system rejestracji operatorów BSP, których operacje mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, ochrony, prywatności oraz ochrony danych osobowych.

Dlaczego trzeba zarejestrować drona?

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego postanowiła ujednolicić przepisy dla dronów we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego 31 grudnia 2020 roku mają wejść w życie unijne przepisy i procedury dotyczące eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (BSP). 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, że nowe rozwiązania mają na celu poprawę bezpieczeństwa i otwarcie granic dla branży bezzałogowej. Dlatego od 1 stycznia przyszłego roku przestaną obowiązywać krajowe przepisy i procedury państw członkowskich UE, dedykowane dla cywilnych użytkowników dronów.

Okazuje się, że nowe przepisy wcale nie utrudniają komercyjnego wykorzystanie dronów, gdyż uzyskanie świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego UAVO – w większości przypadków stanie się ogólnodostępne. Niestety na użytkowników, którzy latają “dla zabawy”, spadną dodatkowe obowiązki.

Bowiem pojawi się klasyfikacja wykonywanych lotów dronem, podzielona na kategorie: otwartą, szczególną i certyfikowaną. Podział ten został opracowany w oparciu o stopień ryzyka wykonywanych operacji lotniczych.

Systemy rejestracji muszą zawierać następujące informacje:

 • a) imię i nazwisko oraz data urodzenia w przypadku osób fizycznych oraz nazwa i numer
  identyfikacyjny w przypadku osób prawnych;
 • b) adres operatorów BSP;
 • c) adres e-mail i numer telefonu;
 • d) numer polisy ubezpieczeniowej dla bezzałogowego systemu powietrznego, jeżeli wymaga jej prawo;
 • e) posiadane zezwolenia na operacje.

Podział lotów dronem

Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w kategorii:

 • otwartej – drony o masie poniżej 25 kg będą mogły latać jedynie w zasięgu wzroku i do wysokości 120 m. Chcąca latać dronem o masie powyżej 250 g będzie musiała przejść proste szkolenie on-line oraz zaliczyć test potwierdzający zdobycie wymaganej wiedzy teoretycznej. Dla nich ostanie stworzony również internetowy system obowiązkowej rejestracji.
 • szczególnej – wymagana jest zgoda lub złożenie deklaracji w ULC, zaś warunki lotów są określane w oparciu o analizę ryzyka. Mogą tu również obowiązywać lokalne ograniczenia w przestrzeni powietrznej, co można sprawdzić na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub poprzez dedykowaną aplikację.
 • certyfikowanej – obejmuje operacje VLOS/BVLOS, które wymagają certyfikacji bezzałogowego systemu powietrznego. Operacje wysokiego ryzyka dla osób
  postronnych, np. przewóz materiałów niebezpiecznych.
rejestracja dronów jak i gdzie

Podział lotów dronem. Więcej na www.ulc.gov.pl/

Kiedy lot dronem jest w kategorii otwartej, a kiedy w szczególnej?

Przepisy UE określają jakie warunki muszą być spełnione, aby lot kwalifikował się do kategorii otwartej (m.in. statek powietrzny do 25kg, w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS, do wysokości 120m) lub kategorii szczególnej (Art. 4 i 5 Rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) 2019/947). Jeśli jeden z wymogów kategorii ogólnej nie jest spełniony to lot zalicza się do kategorii szczególnej. Uogólniając loty w kat. szczególnej są po prostu lotami o większym ryzyku/niebezpieczeństwie niż w kategorii otwartej.

Zobacz w nowym oknie:
Ranking hulajnóg Przepisy dla hulajnóg Hulajnogi Xiaomi

Czy będą nadal szkolenia VLOS i BVLOS?

W przypadku szkolenia VLOS w kategorii „otwartej” będzie to ogólne szkolenie on-line oraz test
on-line potwierdzający zdobycie określonej wiedzy. Zaś w kategorii „szczególnej” dla VLOS wykonywanego zgodnie ze scenariuszem standardowym nr 1, będzie obowiązkowe zdanie dodatkowego egzaminu z wiedzy teoretycznej przed egzaminatorem oraz szkolenie i egzamin z zakresu umiejętności praktycznych.

W kategorii „szczególnej” dla BVLOS wykonywanego zgodnie ze scenariuszem standardowym nr 2 będzie obowiązkowe zaliczenie dodatkowego egzaminu z wiedzy teoretycznej przed egzaminatorem oraz szkolenie i egzamin z zakresu umiejętności praktycznych.

Warto nadmienić, że Urząd Lotnictwa Cywilnego będzie nadzorował fimy, które będą prowadzić szkolenia pilotów BSP prowadzone przez wyznaczonego operatora albo uznany podmiot, który uzyskał uprawnienia do jego prowadzenia.

Osoby niepełnoletnie

Osoby niepełnoletnie mające ukończone 14 rok życia będą mogły zarejestrować się w rejestrze operatorów, ale niezbędna będzie zgoda opiekuna prawnego. W przypadku małoletniego do 14 roku życia zabawa dronem może być wykonywane przez niego samodzielnie wtedy, gdy latanie dronem jest rozrywką, a loty są wykonywane pod nadzorem osoby pełnoletniej.

Na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego od 31 grudnia 2020 r. będzie udostępniony rejestr operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych.

Źródło: https://www.ulc.gov.pl