O nas, czyli o rankingach i porównywaniu produktów > Rodzaje rankingów, po co są i co dają?

Rodzaje rankingów, po co są i co dają?

Ranking (od ang. rank, rząd, szereg) – zajmowanie określonej pozycji, ustalanie kolejności, zaszeregowanie na podstawie określonych kryteriów. Ostatniego czasu, rankingi stały się istotnym składnikiem określania pozycji konkurencyjnej różnych marek. Poniżej trochę więcej o rodzajach rankingów.

Funkcje rankingów Po co komu ranking? Wady i zalety

Jakie są funkcje rankingów?

Podstawową funkcją rankingów jest wykorzystanie konkretnych wyników w praktyce życia społeczno-gospodarczego. Są podstawą ocen służących rekomendacjom a ich efektem są podejmowane bardziej słuszne decyzje inwestycyjne lub zakupowe. Przynajmniej tak piszą o rankingach w literaturze fachowej, ale zazwyczaj chodzi o to by wyłowić zwycięzce w jakiejś dziedzinie. Poniżej najpopularniejsze funkcje rankingów:

 • Funkcja informacyjna: baza danych o mieście, firmie lub instytucji, stanowiący zbiór informacji o nim tworzony
  przez podmioty zewnętrzne, w oparciu o jednakowe i powtarzalne cechy.
 • Funkcja komparatywna: element pozycjonowania na tle innych uczestników, przeciwstawiania ich sobie, pokazywania różnic, dystansów ich dzielących wg przyjętych cech, mierników.
 • Funkcja diagnostyczna (ewaluacyjna): forma analizy tematyki, diagnozy sytuacji, określenia słabych i mocnych stron uczestników rankingu.
 • Funkcja stymulująca: bodziec do poprawy pozycji konkurencyjnej, przesłanka do zmiany strategii rozwoju, uruchomienia określonych działań dotąd nie podejmowanych lub niedostatecznie rozwijanych.
 • Funkcje rankingów: narzędzie skondensowanej wiedzy na temat uczestnika, ilustrujące trendy rozwojowe i przedstawiające przyczyny stojące za jego sukcesami lub porażkami.
 • Funkcja demonstracyjna (promocyjna): instrument marketingu, promocji wśród nabywców danego produktu, sposobność do przedstawiania go, w przypadku korzystnych wyników, w lepszym świetle niż konkurencyjne
  marki.
 • Funkcja polityczna: instrument polityki europejskiej/krajowej/regionalnej. Ranga miast w sieci osadniczej, w strukturze administracyjnej.

Po co nam ranking?

Uznaje się, że rankingi powstają po to „by czytelnik odnalazł w nim jakieś wskazówki, co do potencjału danego produktu”. Więc ranking to narzędzie, którym można posługiwać się w dyskusjach o wyższości jednego podmiotu nad innym. Jednak obiektywizm w tworzeniu rankingu to rzecz podstawowa i z tym jest chyba największy kłopot. Bowiem każdy człowiek jest podatny na różnego rodzaju bodźce, które mogą wpłynąć na pozycję z konkretnym rankingu.

Komu potrzebne są rankingi?

 1. Politykom
 2. Władzom i administracji miast
 3. Przedsiębiorcom, inwestorom
 4. Mediom
 5. Inicjatorom i sponsorom
 6. Mieszkańcom
 7. Naukowcom i studentom

Typy rankingów

 • Rankingi wszechstronne – obejmują wiele dziedzin społecznych i ekonomicznych rozwoju
  miast.
 • Rankingi ekonomiczne – akcentujące gospodarcze parametry rozwoju takie jak produkt krajowy,
  wartość eksportu produktów, zadłużenie, zatrudnienie, liczba firm transnarodowych.
 • Rankingi finansowo-biznesowe – oceniają kondycje finansową, atrakcyjność dla inwestorów.
 • Rankingi kapitału społecznego – uwzględniające wykształcenie, jakość pracy, innowacyjność i kreatywność siły roboczej, jakość edukacji, potencjał naukowy.
 • Rankingi jakości życia – analizujące parametry warunków i poziomu życia w miastach, istotne dla
  mieszkańców, często opierające się na wynikach badań ankietowych.
 • Rankingi wizerunkowe – oceniające siłę marki, jej atrakcyjność dla odwiedzających np. dla
  turystów, uczestników kongresów.
 • Rankingi środowiskowe, związane z oceną dostępności i jakości środowiska z realizacją idei
  zrównoważonego rozwoju, z działaniami proekologicznymi, głównie energooszczędnym technologiami.

Wady i zalety rankingów

O wadach i zaletach rankingów pisaliśmy już tutaj, ale naukowcy widzą ten temat nieco inaczej. Ze względu na metodykę i niejednorodność przyjmowanych kryteriów, rankingi bywają niejednoznaczne, a ich wyniki przyjmowane są z rezerwą, a niejednokrotnie są nawet podważane. Jednak podstawowa zaleta rankingu wynika z łatwej, wręcz intuicyjnej interpretacji wyników.

Rankingi od kilku lat stały się powszechnym elementem, w pierwszym rzędzie medialnej oceny poziomu rozwoju, potencjałów i deficytów. Niezależnie od słów krytyki, popyt na rankingi jako źródło informacji o przestrzeni społeczno-gospodarczej świata, Europy i Polski nie powinien w najbliższym czasie maleć.

Bez wątpienia, rankingi wzbogacają wiedzę, rozwijają niekiedy metody badań miejskich, mogą przyczynić się do
zauważenia pracy badawczej przez szersze grono osób. Rozwijają aplikacyjną funkcję nauki i są jednym z niewielu „rynkowych produktów” stosowanych nauk przestrzennych. Eksperci uważają, że z punktu widzenia prestiżu dyscypliny i pozycji jej przedstawicieli na rynku należy rozwijać ten kierunek badań i doskonalić metodę rankingową.

 

Nasze rankingi technologiczne Nasze rankingi o zdrowiu i urodzie