Przejdź do treści

Mikrochipy w ciele dla zdrowia. Jak działają, co robią?

Żyjemy w czasach, gdy granice między człowiekiem a technologią zacierają się coraz bardziej. Dzięki postępowi naukowemu, szczególnie w Niemczech i krajach anglojęzycznych, rośnie zainteresowanie wszczepianymi chipami, które mają na celu wspomaganie zdrowia i diagnostyki.

Chipy wszczepiane człowiekowi to już teraźniejszość

Człowiek wspomagany technologią – to koncepcja, która zdaje się stopniowo stawać rzeczywistością. Źródła naukowe informują o postępach w dziedzinie wszczepialnych mikrochipów, które mają potencjał zrewolucjonizować diagnostykę i monitorowanie stanu zdrowia.

Monitorowanie i diagnostyka

Chipy wszczepiane w ciała ludzi, znane również jako implanty biomedyczne, mogą monitorować różne parametry zdrowia, takie jak poziom cukru we krwi, ciśnienie krwi czy rytm serca. Niemiecki start-up, ECG-X, opracował chip, który monitoruje rytm serca i może wykryć nieprawidłowości, takie jak migotanie przedsionków. Z kolei brytyjska firma, Sensome, pracuje nad implantem, który mierzy poziom glukozy we krwi, co może być pomocne dla diabetyków.

Wszczepiane chipy mogą również pomóc w diagnostyce chorób na wczesnym etapie. Przykładem takiego urządzenia jest niemiecki chip Sension, który monitoruje poziom biomarkerów we krwi, wskazujących na rozwój chorób, takich jak nowotwory czy choroby serca. Dzięki wczesnemu wykrywaniu tych chorób, pacjenci mogą szybciej rozpocząć odpowiednie leczenie.

Mikrochipy wszczepialne mogą zbierać dane na temat parametrów życiowych, takich jak tętno, ciśnienie krwi czy poziom glukozy we krwi. Przykładem takiego urządzenia jest niemiecki start-up Implandata, który opracował implant do monitorowania ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą. Z kolei brytyjska firma Sensome opracowała chip mierzący poziom glukozy, co może być szczególnie przydatne dla osób chorujących na cukrzycę.

Jak wygląda chip medyczny?

Wszczepialne mikrochipy zdrowotne zdają się być już tuż za rogiem, a ich zastosowanie może zrewolucjonizować opiekę zdrowotną i sposób, w jaki monitorujemy nasze zdrowie

Wszczepialne mikrochipy zdrowotne są niewielkimi urządzeniami, zwykle nie większymi niż ziarnko ryżu. Chip składa się z obudowy biokompatybilnej, która chroni elektronikę przed uszkodzeniem oraz zapewnia bezpieczeństwo dla organizmu. Wewnątrz znajdują się mikroskopijne obwody elektroniczne, które zbierają dane na temat parametrów życiowych oraz komunikują się z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak czytniki czy smartfony.

Miejsce wszczepienia mikrochipu zależy od jego zastosowania i funkcji. Często chipy są wszczepiane pod skórę w rejonie przedramienia lub ręki, co ułatwia odczytywanie danych i komunikację z urządzeniami zewnętrznymi. W przypadku implantów służących do monitorowania ciśnienia wewnątrzgałkowego czy poziomu glukozy, chipy mogą być wszczepiane w okolicy oka lub podskórnie w innych częściach ciała.

Chipy zbierają dane i przesyłają dalej

Wszczepialne mikrochipy mogą również przechowywać informacje dotyczące historii zdrowia pacjenta, na przykład dane o alergiach, aktualnych lekach czy przeszłych zabiegach. Dzięki temu lekarze mają szybki dostęp do tych informacji, co może być szczególnie istotne w sytuacjach awaryjnych. Firma Digiwell oferuje już wszczepialne chipy, na których można przechowywać tego typu dane.

Inną ciekawą możliwością zastosowania wszczepialnych mikrochipów jest leczenie oparte na biofeedbacku. Chodzi o terapie, które wykorzystują dane zebrane przez chip do dostosowania leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta. Przykładem takiego podejścia jest start-up BIOS, który opracował chip kontrolujący działanie nerwów, co może mieć zastosowanie m.in. w terapii bólu czy depresji.

Mimo iż wszczepialne mikrochipy mają potencjał zmienić sposób, w jaki dbamy o nasze zdrowie, istnieje wiele wyzwań związanych z ich zastosowaniem. Przede wszystkim, konieczne jest dalsze badanie bezpieczeństwa i skuteczności tego rodzaju technologii.

Nie tylko diagnostyka

Jednym z głównych zastosowań wszczepialnych mikrochipów zdrowotnych jest monitorowanie parametrów życiowych, takich jak tętno, ciśnienie krwi czy poziom glukozy we krwi.

Niektóre wszczepiane chipy służą do dostarczania leków w sposób kontrolowany i precyzyjny. Taki implant, opracowany przez niemiecką firmę Infusense, może dostarczać lek pacjentowi w odpowiedniej dawce i w odpowiednim czasie, co zwiększa skuteczność terapii i minimalizuje ryzyko działań niepożądanych.

Niektóre mikrochipy zdrowotne mają potencjał wspierania ukierunkowanej terapii, czyli leczenia dostosowanego do indywidualnych cech pacjenta. Przykładem takiego zastosowania może być wszczepialny chip kontrolujący uwalnianie leków w organizmie. Chip taki pozwala na precyzyjne dostarczanie leku w odpowiednim miejscu i czasie, co może zwiększyć skuteczność leczenia oraz zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.

Najnowsze mikrochipy zdrowotne mogą współpracować z innymi urządzeniami medycznymi, takimi jak pompy insulinowe, rozruszniki serca czy protezy. Współpraca ta pozwala na lepsze zarządzanie chorobami przewlekłymi oraz poprawia jakość życia pacjentów.

Gdzie po chipy?

Wszczepialne mikrochipy stają się coraz bardziej dostępne dla szerokiej publiczności. Jednym z miejsc, gdzie można nabyć takie urządzenia, jest wspomniana firma Digiwell, oferująca chipy z różnymi funkcjami, takimi jak przechowywanie danych medycznych czy monitorowanie parametrów życiowych. Inne firmy, takie jak amerykańska Dangerous Things czy szwedzka Biohax, również oferują wszczepialne mikrochipy.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, liczba specjalistów oferujących wszczepianie mikrochipów zdrowotnych rośnie. W dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, można znaleźć kliniki lub placówki medyczne, które świadczą tego rodzaju usługi. Należy zwrócić się do lokalnych specjalistów, takich jak lekarze czy technicy medyczni, którzy przeszli odpowiednie szkolenia, aby uzyskać informacje na temat dostępności wszczepiania mikrochipów w danym regionie.